MargaNirdesh  

followers
0
following
0
pm : info
MargaNirdesh has not entered a profile.
(hide profiles)

by MargaNirdesh
7-12-18
के गरिरहेको ?
घर मर्मत गर्न लागेको
म तेरो टाउको फुतेदिनछु
बोका कसरि फुतौछास हेरौ त हामी पनि
Do you Know he had come here to break my head
oh my god....he had come to break my head too.
share: twitter : facebook


« Back to the Front Page